Your participation...counts!

Όροι Χρήσης

 1. Γενικοί όροι:

  • Οι μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εργαλείων μετρήσεων, χρησιμοποιώντας το σύστημα μετρήσεων M-Lab.
  • Τα εργαλεία μετρήσεων του συστήματος M-Lab επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα όπως ορίζεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.measurementlab.net/privacy/
  • Η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιούν οι χρήστες, προκειμένου να εξάγει και να δημοσιεύει συμπεράσματα και οδηγίες, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ευρζωνικότητας προς τους καταναλωτές.
  • Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ ενσωματώνει τα εργαλεία μετρήσεων του συστήματος M-Lab, η χρήση των οποίων υπόκειται στους όρους «Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης», που βρίσκονται στην ιστοσελίδα:https://www.measurementlab.net/aup/
  • Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. ("Google"). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός αυτού και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του διαδικτύου γενικά.
   Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.
   Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ
  • Τα εργαλεία μετρήσεων και το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ παρέχονται χωρίς εγγύηση.
  • Με την εγγραφή του στο σύστημα, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε επιπρόσθετες δυνατότητες και ειδικότερα σε:

   • Γεωγραφική αποτύπωση των μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ευρυζωνικής του σύνδεσης, στο χάρτη της χώρας μας.
   • Εξατομικευμένα στατιστικά γραφήματα απεικόνισης των μετρήσεων της ευρυζωνικής σύνδεσης του χρήστη, στον άξονα του χρόνου.
   • Λήψη αρχείου με το ιστορικό των μετρήσεων σε μορφή CSV (Comma Separated Values).
 1. Υπηρεσίες για εγγεγραμμένους χρήστες:
  • Η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιεί ο χρήστης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αυτός καταχωρεί στο ΥΠΕΡΙΩΝ, προκειμένου να εξάγει και να δημοσιεύει χρήσιμα συμπεράσματα, τηρώντας τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Τα στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων των χρηστών που απεικονίζονται στο χάρτη, παράγονται αποκλειστικά από τις μετρήσεις των εγγεγραμμένων χρηστών.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ θα πρέπει να στείλετε ένα e-mail από τον e-mail λογαριασμό σας που έχετε δηλώσει στο προφίλ χρήστη προκειμένου να σας διαγράψουμε από το δικτυακό μας τόπο.
 1. Όροι αποδοχής:
  • Ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή στον πάροχο που ο ίδιος έχει δηλώσει, των στοιχείων που καταχωρεί στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη (e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση σύνδεσης, πάροχος σύνδεσης, ονομαστική ταχύτητα), για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ευρυζωνικής σύνδεσης.
  • Ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που δήλωσε κατά την εγγραφή του, της διεύθυνσης IΡ και ενός αναγνωριστικού της σύνδεσης (π.χ. αριθμό τοπικού βρόχου) που χρησιμοποιεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η μέτρηση πραγματοποιείται στην ευρυζωνική σύνδεση που ο χρήστης καταχώρησε στο σύστημα.
  • Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρεί στο σύστημα είναι αληθή και ακριβή.
 1. Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
  • Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).
  • Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει ανοιχτά δεδομένα μετρήσεων, με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίησή τους από όλους τους ενδιαφερόμενους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ερευνητές, αλλά και απλούς χρήστες), διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
  • Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕΤΤ, θα βρείτε εδώ: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html