H συμμετοχή σου... μετράει!

Τι είναι το Network Diagnostic Tool (NDT)

Με το Network Diagnostic Tool (NDT) ο χρήστης μετρά τις επιδόσεις της σύνδεσής του και ειδικότερα, λαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, όπως το διαθέσιμο εύρος ζώνης από και προς τον υπολογιστή, ο χρόνος απόκρισης πακέτου (packet round trip time) μαζί με τη διακύμανσή του και το ποσοστό απώλειας πακέτων.

Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών αυτών σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα-πελάτης (συνήθως ένα java applet που τρέχει μέσα σε ένα φυλλομετρητή ιστού), το οποίο επικοινωνεί με έναν ειδικά διαμορφωμένο εξυπηρετητή που είναι τοποθετημένος σε κάποιο κεντρικό σημείο του δικτύου και έχει στη διάθεσή του μια δικτυακή σύνδεση μεγάλης χωρητικότητας. Αναλύοντας την επικοινωνία του με τον χρήστη, ο εξυπηρετητής μπορεί συνήθως να εξαγάγει μία ακριβή εκτίμηση των παραμέτρων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η οποία και παρουσιάζεται στο χρήστη.

Χρήση του NDT

Όταν το java applet του NDT εμφανιστεί, ο χρήστης δεν έχει παρά να πιέσει το πλήκτρο Έναρξη μέτρησης για να εκτελέσει ένα τυποποιημένο σετ μετρήσεων. Τα στοιχεία της μέτρησης (ταχύτητα λήψης και αποστολής, χρόνος απόκρισης, απώλεια πακέτων, διακύμανση) συμπληρώνονται σταδιακά, καθώς η μέτρηση εκτελείται. Μια τυπική μέτρηση μπορεί να διαρκέσει από 30 δευτερόλεπτα έως και 1 λεπτό. Με την ολοκλήρωση της μέτρησης, η ένδειξη Η μέτρηση ολοκληρώθηκε είναι εντυπωμένη στη 'γεμάτη' μπάρα προόδου και τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί.


Ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης

 • Ταχύτητα λήψης & αποστολής. Με αυτές τις μετρήσεις δίνεται μια (κατά το δυνατό) ακριβής εκτίμηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης στον υπολογιστή στον οποίο γίνεται η μέτρηση. Σημειώνεται ότι για αυτές τις τιμές όσο και για τις υπόλοιπες που περιγράφονται εδώ, η μέτρηση βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση αφορά ολόκληρο το 'μονοπάτι' ανάμεσά τους και όχι μονάχα τη φυσική σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο.

  Τυπικά, οι μεγάλες ταχύτητες λήψης σημαίνουν μεγάλη ταχύτητα σε downloads που κάνει ο χρήστης. Επειδή η μέτρηση γίνεται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP, συνήθως είναι ορατοί από τη μέτρηση αυτή και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πιο αργή σύνδεση σε ένα 'μονοπάτι' καθορίζει τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί.
 • Χρόνος απόκρισης. Ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται ένα τυπικό πακέτο ώστε να πάει από τον χρήστη μέχρι και τον εξυπηρετητή, μαζί με τον χρόνο που χρειάζεται μια απόκριση στο πακέτο αυτό να φτάσει πίσω στο χρήστη. Είναι φανερό ότι εφόσον η μέτρηση εμπεριέχει και τις δύο κατευθύνσεις, δεν έχει σημασία ποιος στέλνει το πακέτο και ποιος αποκρίνεται.

  Ο χρόνος απόκρισης αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο δείκτη ποιότητας του δικτύου, η σημασία του οποίου είναι ανάλογη με αυτή της ταχύτητας αποστολής/λήψης. Μεγάλος χρόνος απόκρισης μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση σε διαδραστικά δικτυακά παιχνίδια ή άλλες εφαρμογές που είναι ευαίσθητες στο χαρακτηριστικό αυτό, όπως προγράμματα τηλεφωνίας (VoIP, Skype κ.ά.). Για τον ακριβέστερο υπολογισμό του χρόνου απόκρισης, εκτελούνται δεκάδες αποστολές/αποκρίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις από τις οποίες εξάγεται εντέλει ένας αντιπροσωπευτικός μέσος όρος.
 • Απώλεια πακέτων. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, σημαίνει συμφόρηση του δικτύου σε κάποιο σημείο στο 'μονοπάτι' από τον χρήστη μέχρι τον εξυπηρετητή. Σημειώνεται ότι ακόμα και τιμές της τάξης του 1% αποτελούν ένδειξη σοβαρής δυσλειτουργίας στο δίκτυο.
 • Διακύμανση. Το χαρακτηριστικό αυτό φανερώνει το εύρος τιμών γύρω από το οποίο κυμαίνεται ο χρόνος απόκρισης (βλ. παραπάνω). Παραδείγματος χάριν, μια διακύμανση της τάξης των 3 millisecond υποδηλώνει την απόσταση μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής χρόνου αποστολής/απόκρισης πακέτου που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Η διακύμανση μπορεί συχνά να φανερώσει πιθανά προβλήματα σε μια σύνδεση δικτύου. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι βασίζεται στις ακραίες τιμές ενός πλήθους μετρήσεων και άρα δεν αποτελεί πάντα ασφαλές ποιοτικό κριτήριο.

Λεπτομέρειες

Όλο το αρχικό interface του εργαλείου NDT είναι διαθέσιμο στα ελληνικά με το πάτημα της επιλογής Λεπτομέρειες που οδηγεί σε νέα σελίδα. Η είσοδος σε αυτή τη σελίδα μπορεί να γίνει οποτεδήποτε (ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέτρησης).

Στο παράθυρο Λεπτομέρειες μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη της μέτρησης, καθώς οι διαφορετικές φάσεις διαδέχονται η μια την άλλη. Τα πλήκτρα του παραθύρου Λεπτομέρειες έχουν τις εξής λειτουργίες:

 • Στατιστικά. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με τίτλο Λεπτομερείς στατιστικές, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης για την οποία έγινε η μέτρηση. Με αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε λεπτομερή χαρακτηριστικά, όπως αν ο υπολογιστής υλοποιεί TCP Window Scaling (και πόσο) ή Selective Acknowledgement, αν βρίσκεται πίσω από δρομολογητή που τροποποιεί το TCP MSS, το μέγεθος πακέτου που μπορεί να περάσει χωρίς fragmentation.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες. Ενεργοποιεί το παράθυρο μεταβλητές web100.

Πιθανά προβλήματα και λύσεις

 • Παράθυρο Measurement Error. Εάν η διαδικασία της μέτρησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται ένα παράθυρο που ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τη φύση του λάθους. Στο ακόλουθο παράδειγμα, ο εξυπηρετητής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, οπότε ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά.

 • Η μέτρηση προχωρά από το «έναρξη…» και μετά από 2 λεπτά εμφανίζεται το μήνυμα «Απασχολημένος εξυπηρετητής. Παρακαλώ περιμένετε…». Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι δυνατό άλλοι χρήστες να απασχολούν τον εξυπηρετητή. Προτείνεται να γίνει νέα απόπειρα μέτρησης μετά από μερικά λεπτά.

 • Η μέτρηση κολλάει συνέχεια στο «Βήμα 1 από 4: Ανάλυση ενδιάμεσων κόμβων».


  Σε σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατό η μέτρηση να μην μπορεί να ολοκληρωθεί. Προτείνεται επαναφόρτωση της σελίδας (Ctrl-R ή F5) και νέα προσπάθεια μετά από μερικά λεπτά.