H συμμετοχή σου... μετράει!

Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ

Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα μέτρησης της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, υπό τη μορφή ανοικτού κώδικα.

Οι χρήστες, με τα εργαλεία του ΥΠΕΡΙΩΝ (βλ. παρακάτω), έχουν τη δυνατότητα να:

 • Μετρούν την ταχύτητα της ενσύρματης σύνδεσής τους.
 • Γνωρίζουν το χρόνο απόκρισης και τις απώλειες πακέτων.
 • Ελέγχουν εάν ο πάροχος περιορίζει κάποιες υπηρεσίες (π.χ. video streaming).
 • Διεξάγουν περιοδικές μετρήσεις, αποτυπωμένες γεωγραφικά στο χάρτη της Ελλάδας, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της ποιότητας της σύνδεσής τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΥΠΕΡΙΩΝ:

 • Αποτελεί πρωτοποριακή Web 2.0 εφαρμογή.
 • Είναι φιλικό προς το χρήστη.
 • Βασίζεται σε ανοικτά μετρητικά πρότυπα και πλατφόρμες.
 • Εγγυάται αξιοπιστία και ακρίβεια στις μετρήσεις.
 • Βασίζεται σε τεχνολογικά ουδέτερη και αδιάβλητη μεθοδολογία.
 • Ελέγχεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Αποτύπωση των μετρήσεων στο χάρτη της Ελλάδας

Οι χρήστες που εγγράφονται στο ΥΠΕΡΙΩΝ έχουν τις ακόλουθες πρόσθετες δυνατότητες:

 • Να τηρούν ιστορικό των μετρήσεών τους και σχετικά στατιστικά στοιχεία.
 • Να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους στο χάρτη της Ελλάδας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας για τις ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα, γιατί μόνο με τις δικές τους μετρήσεις είναι δυνατή η αποτύπωση των αποτελεσμάτων και η ανάπτυξη του πρώτου ψηφιακού χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας.

Για τη διεξαγωγή απλής μέτρησης (χωρίς τήρηση ιστορικού και αποτύπωση στο χάρτη), η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα δεν είναι απαραίτητη.

Δυνατότητες για τους Χρήστες

Με το ΥΠΕΡΙΩΝ οι χρήστες μπορούν, μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς μετρήσεις, να:

 • Συγκρίνουν την πραγματική με τη μέγιστη ταχύτητα, που η σύνδεσή τους θεωρητικά μπορεί να υποστηρίξει, ανάλογα με την απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.
 • Αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής τους σύνδεσης, για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και χρονική στιγμή. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τυχόν διαφοροποιήσεις στην απόδοση της σύνδεσης ανάλογα με την ώρα της ημέρας (π.χ. χαμηλές ταχύτητες στις ώρες αιχμής).
 • Διερευνούν εάν οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε μια εφαρμογή (Web) οφείλονται στη σύνδεσή τους ή στα συστήματα του παρόχου της εφαρμογής, ενώ μπορούν να εντοπίζουν τις αιτίες για τυχόν απότομη διακοπή της σύνδεσης.
 • Συγκρίνουν την απόδοση ανάμεσα στην καλωδιακή (Ethernet) και την ασύρματη σύνδεση (WiFi).
 • Εντοπίζουν τυχόν παρεμβολές από την τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. τηλεόραση, USP, ηχείο) σε κοντινή απόσταση από το modem.
 • Διαπιστώνουν πιθανή διαμόρφωση κίνησης (traffic shaping) από τους παρόχους ανάλογα με τα πακέτα, προκειμένου να ελέγξουν τον όγκο της κίνησης που προωθείται στο δίκτυο.

Εργαλεία Μέτρησης

Τα δύο βασικά εργαλεία του ΥΠΕΡΙΩΝ για τη διεξαγωγή μετρήσεων είναι τα εξής:

 • Network Diagnostic Tool (NDT): Μετρά την πραγματική ταχύτητα λήψης και αποστολής της σύνδεσης του χρήστη, το χρόνο απόκρισης, τις απώλειες πακέτων κ.ά.
 • Glasnost: Ελέγχει αν ο πάροχος του χρήστη περιορίζει επιλεγμένες υπηρεσίες, όπως P2P και video streaming.

Για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ακρίβειας όσον αφορά την απόδοση της σύνδεσης, είναι σημαντικό ο κάθε χρήστης να επαναλαμβάνει τις μετρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. τρεις ξεχωριστές δοκιμές την ίδια ώρα περίπου σε διαφορετικές μέρες).

Με το εργαλείο Μ_Lab Notifier, ο χρήστης ενεργοποιεί την υπενθύμιση για τη διενέργεια περιοδικών μετρήσεων.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 1. Οι μετρήσεις σας καταχωρούνται κι εμφανίζονται στο χάρτη, μόνο εφόσον έχετε εγγραφεί στο σύστημα κι έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) μετρήσεις. Ως εγγεγραμμένοι χρήστες, έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των μετρήσεών σας και σε εξατομικευμένα στατιστικά.
 2. Συνιστάται η χρήση υπολογιστή, που συνδέεται απευθείας στο δρομολογητή (modem/router) της ευρυζωνικής σύνδεσής σας με καλώδιο (Ethernet). Η χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi) ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση της σύνδεσης.
 3. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται χρήση της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, torrents) του τοπικού δικτύου σας. Η δικτυακή κίνηση, που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης δεδομένων, ενδέχεται να περιορίσει την ακρίβεια της μέτρησης.
 4. Για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία μετρήσεων NDT, M-Lab Notifier και Glasnost ενδέχεται να χρειαστεί να:
  • Εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Java από το δικτυακό τόπο java.com, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στον παρόντα δικτυακό τόπο,
  • Αποδεχτείτε την πηγή του εργαλείου ως αξιόπιστη, σε σχετική ερώτηση του πλοηγού (web browser) ή του λειτουργικού συστήματος,
  • Αποδεχτείτε την επικοινωνία του εργαλείου μετρήσεων με το Internet, σε ερώτηση του λογισμικού ασφάλειας του υπολογιστή σας (firewall).
 5. Το ΥΠΕΡΙΩΝ χρησιμοποιεί το σύστημα μετρήσεων M-Lab, το οποίο αναθέτει αυτόματα κάθε μέτρηση στον πλησιέστερο διαθέσιμο εξυπηρετητή μετρήσεων (server). Όταν όλοι οι εξυπηρετητές της χώρας μας είναι απασχολημένοι με μετρήσεις συνδέσεων άλλων χρηστών, ενδέχεται η μέτρησή σας να πραγματοποιηθεί από εξυπηρετητή άλλης χώρας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν προσμετρούνται στα στατιστικά που παράγει το ΥΠΕΡΙΩΝ.
Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στους δικτυακούς τόπους των εργαλείων Network Diagnostic Tool (NDT) και Glasnost (NSDI 2010 paper).