Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του συστήματος για να κάνετε τις μετρήσεις που επιθυμείτε.

Μετρήστε την πραγματική απόδοση της σύνδεσής σας.

Με το NDT μπορείτε να μάθετε τις πραγματικές ταχύτητες λήψης και αποστολής της σύνδεσής σας, το χρόνο απόκρισης και τις απώλειες πακέτων.

Ελέγξτε αν ο πάροχός σας περιορίζει υπηρεσίες.

Χρησιμοποιήστε το Glasnost για να ελέγξετε εάν ο πάροχός σας περιορίζει επιλεγμένες υπηρεσίες όπως P2P, video streaming.